Historie obce Jeviněves

 

Podle záznamů na mapě v Památníku národního písemnictví na Strahově, byla obec Jeviněves založena někdy v 11. Století. Hrad Jevín stál nad obcí od 11. Do 14. Století.

V zápisu z roku 1295 stojí, že již v této době byla vinná réva na vinohradech Jenioweských pěstována.

Otázka, kterou si dodnes kladou historici zní:

Byl Jevín prvním hradem Čechů a je zde hrob praotce Čecha?

Tuto otázku sotva kdo rozuzlí, ale všechny indicie a domněnky nasvědčují odpovědi: Ano

Protože se v dobách 11. až 14. století se silně rozmohlo loupení a zde , blízko hlavní obchodní trasy Praha Drážďany , kde cestovali obchodníci se zbožím, byla největší příležitost k tomuto zlořádu.

Proto král a císař Karel IV: za své vlády už i jako markrabě český objížděl s vojenskou družinou Čechy a čistil zemi od loupeživých rytířů = lapků.

 

Několik desítek let hrad pustl. Opuštěné hradby zabral zlý loupeživý rytíř Francek z Liptákova, který byl potom nazýván Franckem z Jewina. Tento krutý a nekompromisní zloděj se neštítil žádné možnosti k zvětšení svého majetku. Nejen že obíral kupce a poutníky na tzv. Lužické cestě mezi Prahou a Drážďany, ale okrádal i samotného krále při výstavbě vinic, kterými byl rytíř pověřen.. V některých případech práce několikanásobně předražil .

Karel IV. se ještě jako markrabě moravský snažil zbavit Čechy loupeživých rytířů přepadajících kupce a poutníky. Loupežníci se přemnožili zejména v době vlády Karlova otce, Jana Lucemburského. Právě jako sídlo loupeživého rytíře byl někdy kolem výše uvedeného roku dobyt a pobořen zdejší hrad Jevín. .

 

Při této akci se podařilo rytíři Franckovi utéci podzemní chodbou z hradu Jevína do hájovny pod vinicí ( dnes č.p. 42), kde se ukryl a když Karlova vojska opustila Jeviněves stal se z něho první jeviněvský vinař. Vinařství se dařilo a Franckovi se dokonce podařilo vyšlechtit novou odrůdu ,kterou nazval Franckovka (v současnosti se tato odrůda nazývá pouze Frankovka).Rytíř Francek se nikdy neoženil, ale své sémě zasel ve zdejší kotlině opravdu důkladně. Některé jeho rysy jsou dodnes na jeho potomcích patrné. Nejslavnějším z nich je náš národní génius Jára Cimrman, jehož bustu zachránili členové OS Jeniowes při archeologických pracích v roce 2013. Tato busta daleko přesněji vystihuje podobu našeho génia, protože se nikdy nedostala do rukou kloboučníka Lešnera. Dodnes je uložena v Jevíněvském vinařství. Polepšený Francek se věnoval s příkladnou péčí vinohradu a při jedné pochůzce si zlomil nohu. Ta mu naštěstí bez následných komplikací srostla a tak jako poděkování Bohu nechal postavit ve viničné stráni viničný domek, jako ochranu před nepřízní počasí pro své poddané, kteří na vinici pracovali. Francek zemřel bez zákonných dědiců.

Dnes můžeme jen litovat, že již není dostatečně zveřejňován Franckův podíl na vynálezu Francovky (dnes zjednodušeno na Alpu). To bylo tenkrát, když se známý vídeňský profesor Rousek na oslavě kulatin císaře Františka Josefa I. nešťastnou náhodou polil červenou Frankovkou, jak všichni víme jedná se o jeviněvskou Franckovku. Znehodnocení obarvených kalhot, ušitých tehdy ve vyhlášeném krejčovství Aloise Prachaře promočených až na spodní Jägerovo prádlo, přestal litovat ve chvíli, když zjistil, že Frankovka působí blahodárně na jeho revmatická kolena. Během následujících týdnů nevycházel ze své laboratoře až do doby, kdy s výkřikem „Heuréka!“ vyběhl na vídeňskou Mariahilferstrasse a v ruce třímal ve stříbrném flakonu bezbarvou tekutinu. Později tuto léčivou kapalinu nazval Francovkou. Mimochodem její blahodárné účinky jsou hojně využívány dodnes. Nebudeme se zabývat ambiciozním prof. Rouskem, ale s jistotou můžeme dnes tvrdit, že v průběhu svého bádání zbavil pouze Frankovku červeného barviva získaného na jeviněvských vinicích. Což lze vyhodnotit jako další nepopiratelný a nesmazatelný podíl Francka z Jewina ve světových dějinách tentokrát na poli lékařském.

 

Obec Jeviněves pak byla předávána jako majetek z majitele na majitele.

 • 1374 se stal majitelem obce Jan ze Solan
 • 1436 obdržel zápisné Mikoláš z Beškovic, třetí bratr Albrechtův, od krále Václava IV.
 • 1451 se stal majitelem Janek z Bešovic
 • 1465 rytíř Radoslav z Šebířova
 • 1484 Albrecht z Bešovic
 • 1591 Jan Firšic z Nabdína
 • 1609 Polyxéna z Lobkovic
 • 1654 Oldřich a Anna Marie ze Šternberka
 • 1680 František ze Scheindlerů, nejvyšší písař
 • 1696 dcera Ferdinanda Kryštofa, rytíře prokurátora
 • 1697 Marie Terezie Anna , provdala se za .A. Chotka, svobodného pána z Chotkova a později českého hraběte a místodržitele království českého a přinesla věnem dominius Jeniowes.

 

Od těch dob zůstává Jeviněves v majetku Chotků a v roce 1771 dal hrabě Chotek vtěliti fideikomis Jeviněves, to je nezcizitelný majetek do zemských desek.

Obec tehdy měla 64 domů a 333 obyvatel.

V roce 1843 bylo v Jeviněvsi verbováno na vojnu k pěšímu pluku 28. hr.Latoura (1832-1848 - Theodor hrabě Baillet de Latour - ministr války)

 • 1771 1745 majitelem V.A. Chotek
 • 1787 Jan Rudolf  Chotek
 • 1868 Jindřich a Karel nejvyšší purkrabí

 

 

Jeniowes Léta Páně MMXIII

 

Podle dostupných dokumentů zapsal:

 písař OS Jeniowes Přemysl Hájek v.v.v.